Gökçe Dervişoğlu Okandan

Okandan, lisans, yüksek lisans eğitimlerini İstanbul ve Innsbruck Üniversitelerinde ekonomi ve işletme alanında yürütmüş, doktora çalışmasını Copenhagen Business School Art&Leadership Center desteğiyle yine İstanbul Üniversitesi’nde sanat ve yönetim ilişkisi üzerine tamamlamıştır.

2004-2006 yılları arasında uzun dönemli olarak stratejik yönetim, senaryo teknikleri konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarına danışmanlık vermiş. 2006 yılından beri sivil toplum kuruluşları, sanatçı insiyatifleri, ulusal ve uluslararası sanatçı destek ve kültür politikası programları ve kadın girişimcilik programlarında katılımlı toplantılar tasarlamış ve yürütmüştür.

Doktora sonrası çalışmalarını Princeton Üniversitesi Siyaset Okulu Sanat Politikaları Araştırma Merkezi’nde Tübitak bursuyla yürütmüş ve akabinde Doçent ünvanını almıştır.

Halen öğretim üyeliği ve idari görevleri yanında, AICA Sanat Eleştirmenleri ve Küratörler Derneği üyeliğini, YEKON ve Tiyatro Kooperatifi akademik danışmanlığını, İBB İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Kültür Politikası Çalışma Grubu üyeliği ve UNESCO Kültürel Hakların Çeşitliliği sözleşmesine dair savunuculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaratıcı alanlarda, özellikle sanat ve tasarımla ilgili konularda yenilik ve sürdürülebilirliğe dair araştırmaları, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı girişimcilik alanında çalışmalarını Global Girişimcilik Haftası İcra Komitesi gibi ulusal ve uluslararası ağlarda yazar ve mentor olarak katkı sunmaktadır.