Toplamda 150 dakika ve her ders içeriğinin 30 dakika kurgulandığı bu modül beş temel dersten oluşmaktadır.  Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı yararlanıcıların, dijital ortamda kurdukları kültür-sanat platformun sürdürülebilir stratejilerini geliştirmeleridir. Modül içerisinde yer alacak dersler izleyici topluluğu oluşturma, platform tanıtımı ve sosyal medya yönetimi, gelir modeli geliştirme, sürdürülebilir stratejiler belirleme ve iş birliği/paydaşlık eksenlerini temel almaktadır.

Dijital Kültür-Sanat Platformu İzleyici Topluluğu Oluşturma

-Topluluk oluşturma temel ilkeleri -Dijitalde topluluk oluşturma stratejileri
-Kültür-sanat bağlamında topluluk oluşturmada temel ilkeler

Platform Tanıtımı ve Sosyal Medya Yönetimi

-Kültür-sanat platformu tanıtımına dair stratejiler
-Sosyal medya yönetiminin temel prensipleri ve uygun sosyal medya araçları bulma

Dijital Kültür-Sanat Platformu Gelir Modeli Geliştirme

-Temel iş modeli geliştirme teknikleri
-İzleyici odaklı gelir elde etme modelleri
-Gelir modeli stratejileri geliştirilmesi

Kültür-sanat Kurumlarıyla Paydaşlıklar Kurma ve İş Birlikleri Geliştirme

-Potansiyel paydaşların tespiti ve temel paydaş ilişkileri eğitimi
-Kültür-sanat kurumlar ile iş birliği geliştirme ve stratejik ortaklıklar kurma

Özel Sektör ile Sponsorluk Temelli İş Birlikleri Geliştirme

-Potansiyel özel sektör kurumlarının tespiti ve temel ilişki yönetimi
-Özel sektör ile iş birliği ve sponsorluk anlaşmaları geliştirme